WOLNE MIEJSCA 2021
z dn. 24.02.2021
koloniena5.pl

NAZWA I DATA TURNUSU

ILOŚĆ MIEJSC

WOLNE MIEJSCA

Zimowa Szkoła Zwiadowców (zamek Międzylesie)
 • Turnus I 17.01.2021-23.01.2021

60

50

Zimowa Szkoła Magii (Zamek Czocha)
 • Turnus I 17.01.2021-23.01.2021

60

35

Letnia Szkoła Magii (zamek Czocha)
 • Turnus I 28.06.2021-10.07.2021

80

Brak miejsc

 • Turnus II 12.07.2021-24.07.2021

80

Brak miejsc

Letnia Szkoła Magii (zamek Międzylesie)
 • Turnus I 28.06.2021-10.07.2021
 • Turnus II 12.07.2021-24.07.2021
 • Turnus III 26.07.2021-07.08.2021

70

70

70

10

23

25

 • Turnus IV 09.08.2021-21.08.2021
 • Turnus V 23.08.2021-29.08.2021

70

70

56

52

Szkoła Zwiadowców (zamek Grodziec)
 • Turnus I 28.06.2021-10.07.2021
 • Turnus II 12.07.2021-24.07.2021
 • Turnus III 26.07.2021-07.08.2021
 • Turnus IV 09.08.2021-21.08.2021

40

40

40

40

Brak miejsc

Brak miejsc

Brak miejsc

Brak miejsc

Szkoła Zwiadowców (zamek Nidzica)

 • Turnus I 26.07.2021-07.08.2021
 • Turnus II 09.08.2021-21.08.2021

60

60

38

48